Article: “CLIMAVIT21, una eina integral per a l’adaptació de la vinya al canvi climàtic”

Ruralcat publica un article sobre la eina  CLIMAVIT21, una eina integral per l’adaptació de les vinyes al canvi climàtic. Aquesta eina generarà dades objectives sobre el clima i les necessitats hídriques per a l’adaptació de la viticultura al canvi climàtic al llarg del segle XXI. LIFE MIDMACC coordinarà aquesta eina des del projecte.