Article: “La mitja muntanya es fa més resistent”

El diari Heraldo de Aragón publica un article on es recullen les accions del projecte LIFE MIDMACC a l’Aragó. L’article versa sobre les principals amenaces del canvi climàtic en les zones de muntanya mitjana i explica com el projecte pot ser una oportunitat per revitalitzar aquestes àrees i ajudar-les a ser més resilients al canvi climàtic.