Document de resultats de la primera reunió del Comitè Regional de l’Aragó

El passat 13 de desembre de 2019, a la seu de l’IPE-CSIC (Jaca) s’hi va celebrar la 1a reunió del Comitè d’Actors del projecte a l’Aragó. Hi van participar 25 persones provinents de 17 entitats i institucions diferents. A la jornada, a més de conèixer el projecte, els participants van poder aportar millores a la proposta i identificar barreres per l’aplicació del projecte al territori, a partir de taules de treball centrades en les dues accions que es duran a terme a l’Aragó: (1) la recuperació de pastures a partir de l’estassada de matollar i (2) la gestió forestal i ramaderia extensiva.