1a reunió del Grup de Treball Supra-Regional

El passat 19 de febrer de 2020 es va celebrar a Saragossa la primera reunió del Grup de Treball amb 11 representants de tots tres territoris participants al projecte: Catalunya, Aragó i la Rioja.

La sessió es va dividir en tres part. La primera part va començar amb la presentació dels participants, així com amb la presentació general del projecte i dels objectius de la sessió. A la segona part es van presentar els principals resultats de les tres reunions inicials dels Comitès Regionals, celebrades al final de 2019. A continuació, els actors van tenir mitja hora per reconsiderar les barreres identificades als Comitès Regionals, redefinir-les en cas necessari i proposar solucions a aquestes barreres. La part final va consistir en la posada en comú del treball individual, on es van acordar les principals idees, es van prioritzar els barreres i proposar un seguit de solucions .