Document de resultats de la primera reunió del Grup de Treball Supra-Regional

El passat 19 de febrer de 2020 es va celebrar a Saragossa la primera reunió del Grup de Treball amb 11 representants de tots tres territoris participants al projecte: Catalunya, Aragó i la Rioja. S’hi van presentar els resultats dels comitès territorials i es van proposar solucions a algunes de les barreres per a l’aplicació del projecte a d’altres territoris identificades pels comitès.

La sessió es va dividir en tres part. La primera part va començar amb la presentació dels participants, així com amb la presentació general del projecte i dels objectius de la sessió. A la segona part es van presentar els principals resultats de les tres reunions inicials dels Comitès Regionals, celebrades al final de 2019. A continuació, els actors van tenir mitja hora per reconsiderar les barreres identificades als Comitès Regionals, redefinir-les en cas necessari i proposar solucions a aquestes barreres. La part final va consistir en la posada en comú del treball individual, on es van acordar les principals idees, es van prioritzar els barreres i proposar un seguit de solucions .