Mesures d’adaptació: Assajos amb vinya a la Rioja

Un dels objectius principals del projecte LIFE MIDMACC és la implementació i el seguiment de diferents mesures de gestió del paisatge que millorin l’adaptació al canvi climàtic i el desenvolupament socioeconòmic de la muntanya mitjana de la Rioja, l’Aragó i Catalunya. Una d’aquestes mesures d’adaptació és la conversió de zones de matollar en vinya a la muntanya mitjana (com una estratègia d’adaptació de la vinya als increments de temperatura en la regió mediterrània). A més a més, diferents pràctiques agronòmiques seran avaluades vinyes ben establertes. A la Rioja, aquesta experiència piloto es portarà a terme en dues vinyes que pertanyen als Cellers San Prudencio (Clavijo) i Dinastia Vivanco (Tudelilla). Ambdós assajos estan localitzats en zones de elevada altitud del Sistema Ibèric (la Rioja), entre els 600 i 900 m.

Les vinyes seleccionades al celler San Prudencio són joves, conreades des de la darrera dècada. Aquests talussos es conreaven fins als anys seixanta del segle XX amb cereals i després es van abandonar. Aquest abandonament va afavorir la revegetació natural de la zona. Durant l’última dècada, les zones vegetades s’han netejat i tallat per al cultiu de la vinya.

Les vinyes seleccionades al celler Dinastía Vivanco són de diferents edats i diferents sistemes de conreu (cobertures herbàcies, en pendent versos en terrassa).

Amb la combinació de totes les parcel·les seleccionades a la Rioja, el projecte avaluarà els efectes de plantar  vinyes en altitud, analitzarà diferents estratègies de cultiu, i avaluarà els efectes de l’edat de les vinyes i d’estar plantades en vessants o en terrasses. Per aquest motiu, hem seleccionat diverses parcel·les en els dos llocs: (i) a San Prudencio: vinya en terrassa amb i sense coberta herbàcia, vinyes en terrassa amb vegetació recent, vinyes en terrassa  amb vegetació antiga, vinya en pendent amb i sense coberta herbàcia i dues parcel·les de control encara abandonades; (ii) a Dinastía Vivanco: parcel·la amb vinya de 20 anys amb i sense coberta herbàcia, parcel·la amb vinya de 7 anys amb i sense coberta herbàcia, parcel·la amb vinya d’1 any amb i sense coberta herbàcia i una parcel·la de control encara abandonada.

En aquestes parcel·les, diferents assajos es portaran a terme i es monitoritzaran durant 4 anys: (i) s’agafaran mostres del sòl; (ii) es faran simulacions de pluges estacionals; i (iii) es mesurarà la temperatura i la humitat, així com la humitat del sòl, de manera contínua a les diferents parcel·les. Aquest seguiment ens permetrà entendre les dinàmiques de la vinya relacionades amb els recursos hídrics i la qualitat del sòl, i ens conèixer millor les vulnerabilitats de la vinya en zones de muntanya mitjana als impactes del canvi climàtic.

Parcel·les experimentals al Celler San Prudencio: parcel·la en pendent (esquerra), parcel·la en terrasses (en mig) i parcel·la control (zona abandonada ara revegetada) (dreta).
Parcel·les experimentals al Celler Dinastia Vivanco: vinyes joves (esquerra) i vinyes madures (dreta).