Entregable 7. Implementació de les experiències pilot en vinyes

Aquest document proporciona una descripció acurada d’una de les mesures d’adaptació al canvi climàtic aplicades al projecte: la conversió de matollars en vinyes i l’adaptació de les pràctiques agrícoles al canvi climàtic en vinyes ben establertes a La Rioja i Catalunya. Aquestes mesures, dissenyades i desplegades juntament amb els actors locals, es van implementar a finals del 2019 i principis del 2020.

La primera part del document és una breu introducció a l’entregable. La segona part descriu l’activitat dels assajos de vinya a Catalunya, amb una breu descripció de l’experiència pilot proposada al projecte i la descripció detallada de l’experiència pilot implementada. La tercera part incorpora la mateixa informació referent als assaigs de vinya a La Rioja. Finalment, la quarta part resumeix totes les activitats d’implementació relacionades amb les experiències pilot d’assaigs de vinya. Aquest document presenta les activitats realitzades per implementar l’acció C3, una de les accions fonamentals en el projecte LIFE MIDMACC.