Primer Seminari de Transferibilitat i Replicabilitat

El 7 de juny de 2021 es va celebrar de manera virtual el «Seminari Europeu sobre Gestió del Paisatge i Canvi Climàtic», el primer seminari de Transferibilitat i Replicabilidad del projecte LIFE MIDMACC. Més de 60 participants van contribuir a aquest interessant esdeveniment.

Els objectius del seminari van ser:

 • Presentar el projecte LIFE MIDMACC a altres territoris dels Pirineus (que no participen directament en el projecte) ja altres zones de muntanya d’Europa.
 • Conèixer les realitats d’aquests territoris convidats i identificar les vulnerabilitats i els obstacles comuns a l’adaptació al canvi climàtic.
 • Promoure polítiques comunes a través de la creació de consens i, a partir de les conclusions dels comitès regionals i del grup de treball supra-regional, generar un document de proposta d’adaptació al canvi climàtic per als responsables europeus, com la política agrícola de la UE

Al matí, els socis del projecte van presentar el projecte LIFE MIDMACC, les conclusions dels Comitès Regionals i del Grup de Treball Supra-Regional del projecte, i el pla de transferibilitat i replicabilitat del LIFE MIDMACC. Posteriorment, els territoris convidats a l’esdeveniment van presentar el seu cas d’estudi, els problemes als quals s’enfronten i les solucions que estan aplicant per a fer front als reptes relacionats amb el canvi climàtic. Els territoris convidats van ser:

 • Territoris europeus de muntanya:
  • VAL D’AOSTA (IT), Mauro Bassignana, Institut Agricole Régional
  • VENETO (IT), Aline Vierin, CERVIM
  • SAVOIE (FR), Dr. Frank Berkules
  • PRESPA National Parck (GR), Irene Koutseri, Coordinadora del projecte LIFE Prespa Waterbirds, Society for the Protection of Prespa.
  • DORDOGNE (FR), Roland Thieleke, Director de EPIDOR
  • ALT TÂMEGA (PT), Avelino Rego, Gestor del projecte LIFE MARONESA
  • CINQUE TERRE (IT), Daniele Piazza, projecte TERRAVIVA
 • Territoris pirinencs:
  • EUSKADI, Miquel de Francisco, Fundació HAZI
  • NAVARRA, Ignacio Gil, DG Agricultura, Govern de Navarra
  • ANDORRA, Meritxell Que les seves i Maria Salas, Govern d’Andorra
  • ARIÉGE – OCCITANIE, Laure Chevillard, PNR donis PyrénéesAriégeoise

Al migdia, es va desenvolupar una sessió participativa per a arribar a un consens sobre les propostes a incloure en la política agrícola de la UE, amb les aportacions dels diferents participants.

A la tarda, es va desenvolupar una visita virtual a les experiències pilot liderades pels socis del LIFE MIDMACC. Es van presentar les experiències en 1) recuperació de pastures i ramaderia extensiva; 2) gestió forestal i ramaderia extensiva; 3) recuperació de vinyes en zones de muntanya; i 4) modelització a nivell de conca.

A continuació s’inclou el document de resultats del seminari:

A continuació s’inclouen algunes de les presentacions del seminari: