Networking: LIFE CLIMARK

LIFE CLIMARK

LIFE CLIMARK, Més enllà del carboni, promou la gestió forestal per la mitigació del canvi climàtic a través del disseny d’un mercat de crèdit climàtic local. El principal objectiu del projecte és contribuir en la mitigació del canvi climàtic i augmentar la capacitat d’embornal dels boscos mediterranis promovent la seva gestió forestal multifuncional i mitigadora amb la creació d’un mercat de crèdits climàtics. La gestió forestal multifuncional promoguda gira fonamentalment sobre tres eixos: el carboni, l’aigua i la biodiversitat. El projecte s’aplica a Catalunya (Espanya) i es replica a la regió del Vèneto (Itàlia).

Els objectius específics del projecte són 1) mantenir i millorar la capacitat mitigadora dels boscos de l’Europa mediterrània; 2) dissenyar un mercat local de “crèdits climàtics” com a eina per a incentivar una gestió forestal multifuncional mitigadora; i 3) sensibilitzar, capacitar i proveir d’eines a tots els actors interessats en la compensació d’emissions mitjançant “crèdits climàtics”.

La col·laboració entre els projectes LIFE MIDMACC i LIFE CLIMARK es basa en la possibilitat d’utilitzar les dades de seguiment recollits en les parcel·les experimentals de LIFE MIDMACC per provar i validar la metodologia publicada per LIFE CLIMARK. El projecte LIFE CLIMARK està interessat en les dades de seguiment de l’alzinar com a exemple d’una gestió forestal cap a un bosc devesa, per provar i validar el model per a aquest tipus de gestió forestal sostenible. LIFE CLIMARK aporta la seva experiència i trajectòria per dissenyar els itineraris de gestió necessaris per al procés d’escalat i les activitats de replicabilitat previstes en LIFE MIDMACC.

Coordinador: Centre de la Propietat Forestal