Participants

CREAF és una institució pública de recerca de 30 anys centrada en l’ecologia terrestre. L’objectiu principal del CREAF és generar coneixement i crear noves eines metodològiques en el camp de l’ecologia terrestre, amb especial èmfasi en l’ecologia forestal, per tal de millorar la planificació i la gestió del medi ambient a les zones rurals i urbanes.

L’Observatori dels Pirineus és una iniciativa transfronterera de cooperació territorial de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), llançada el 2010 sota la presidència de Midi-Pyrénées, pel que fa al canvi climàtic. Els membres de la CTP, i per tant de l’OPCC, són els governs d’Aragó, Nouvelle Aquitània, Catalunya, Euskadi, Navarra, Occitània i el Principat d’Andorra. Des de 2017, la Regió d’Aragó té la presidència de la Comunitat de Treball dels Pirineus.
L’Institut Pirinenc d’Ecologia és un centre de recerca pertanyent al Consell Nacional d’Investigació (CSIC) de l’Àrea de Recursos Naturals. L’objectiu principal de l’IPE és millorar la comprensió del funcionament i l’estructura dels ecosistemes terrestres. A més, la investigació de l’IPE se centra en els canvis dels ecosistemes a causa del canvi global (incloses la variabilitat climàtica i les activitats humanes). L’IPE genera una base científica per a la conservació i gestió de l’ecosistema.

L’IRTA és un institut de recerca propietat del Govern de Catalunya adscrit al Departament d’Agricultura.

L’objectiu de l’IRTA és contribuir a la modernització, la competitivitat i el desenvolupament sostenible dels sectors de l’agricultura, l’alimentació i l’aqüicultura, el subministrament d’aliments sans i de qualitat per als consumidors i, en general, a millorar el benestar de la població.

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) és l’instrument tècnic del Govern català per promoure i coordinar els plans de mitigació i les estratègies de canvi climàtic a Catalunya a partir dels compromisos europeus. A més, contribueix a la consecució dels objectius del protocol de Kyoto a Espanya.

Una universitat líder que ofereix docència de qualitat en una àmplia varietat de cursos que satisfan les necessitats de la societat i s’adapten als nous models de l’Europa del coneixement.

Els nostres cursos proporcionen als estudiants una experiència pràctica excel·lent, que els permet preparar-se millor a l’hora d’entrar al món professional. La UAB és reconeguda internacionalment per la seva qualitat i innovació en la investigació.

La Universitat de Saragossa és el principal centre d’innovació tecnològica a la vall de l’Ebre i té un gran prestigi entre el grup d’universitats espanyoles i europees amb les que té relacions.

A través del Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació, la Universitat de Saragossa participa en diversos programes d’intercanvi, col·laborant amb universitats i centres d’investigació d’Europa, Amèrica Llatina i els EUA, reforçant així la seva posició internacional.

La Universitat de la Rioja és la institució més important de la nostra regió en matèria de formació professional en educació superior i de promoció i desenvolupament de la recerca.

La investigació ens caracteritza i dóna tot el seu valor a la docència que oferim a les nostres aules. La Universitat de la Rioja compta amb més de 60 equips de recerca i l’Institut de Ciències del Vi i del Vi (ICVV).