Networking: LIFE ADAPTAMED

El principal objectiu de LIFE ADAPTAMED consisteix en la protecció dels serveis ecosistèmics a Cap de Gata, Doñana i Sierra Nevada davant els efectes del canvi climàtic. A través de mesures de gestió adaptativa, que impliquen el maneig d’hàbitats per incrementar la seva resistència i resiliència davant els efectes del canvi climàtic i altres pertorbacions, es pretén millorar la capacitat de provisió de béns i serveis. LIFE ADAPTAMED és un projecte amb un marcat component de servei social.

Com a objectius addicionals algunes accions estan dissenyades per provar i difondre eines i enfocaments innovadors amb un alt potencial per contribuir als objectius del projecte, mentre que altres accions estan dirigides a incrementar el coneixement i la sensibilitat de determinats grups socials i el públic en general sobre el Canvi Climàtic i específicament sobre l’adaptació a aquest.

La col·laboració entre els projectes LIFE MIDMACC i LIFE ADAPTAMED es basa en la contribució dels manuals i protocols de gestió sostenible de l’LIFE ADAPTAMED a la redacció i concepció de la guia d’adaptació de la muntanya mitjana de LIFE MIDMACC. A més, LIFE ADAPTAMED proposa que LIFE MIDMACC sigui una de les ponències convidades en el simposi final de el projecte, previst al juny de 2021, per explicar el projecte i explorar sinergies i vies de col·laboració futura.

Coordinador: Junta d’Andalusia, Conselleria de Medi Ambient i Ordenació de territori.