Participants: CREAF Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

El CREAF és un centre de recerca públic en l’àmbit de l’ecologia terrestre amb 30 anys de trajectòria. La seva missió és generar nous coneixements i eines en l’àmbit de l’ecologia terrestre, especialment la forestal, per millorar la planificació i gestió del medi natural, rural i urbà. Des de l’any 2008 compta amb una nova línia de recerca especialitzada en Aigua i Canvi Global.
Al projecte LIFE MIDMACC, el CREAF coordina el desenvolupament del projecte i la tasca dels diferents participants, ocupant-se especialment de les tasques de relació institucional i networking i del vincle amb els diferents actors del territori. A més a més, el CREAF s’encarrega del disseny, implementació i seguiment de les mesures d’adaptació de gestió forestal i manteniment amb ramaderia extensiva en Catalunya, així com dona suport a les tasques d’escalat de models i la anàlisis de canvis de paisatge, i dona suport a la redacció de la guia amb propostes d’adaptació al canvi climàtic per a les zones de muntanya mitjana. Per últim, el CREAF coordina la comunicació del projecte.

Membres de l'equip

CREAF_Javier Retana

Javier Retana

Doctor en Biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, catedràtic d’Ecologia i investigador del CREAF.

CREAF_Eduard Pla

Eduard Pla

Ambientòleg, doctor en Ecologia i expert del CREAF.

CREAF_Diana Pascual

Diana Pascual

Enginyera de forests i experta del CREAF.

CREAF_Anabel

Anabel Sánchez

Biòloga i experta del CREAF.

Laura Massó

Administració i gestió de projectes