Participants: IPE -CSIC Institut Pirenaic de Ecologia

L’Institut Pirenaic de Ecologia (IPE) és un centre de recerca integrat al Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), dins l’Àrea de Recursos Naturals. La seva missió principal és contribuir a la comprensió del funcionament i l’estructura dels sistemes terrestres i els organismes que hi habiten. Investiga a més els canvis que es donen en aquests sistemes com a conseqüència del canvi global, incloent la variabilitat climàtica i les activitats humanes. I proporciona les bases científiques per a la seva conservació i gestió.
Al projecte LIFE MIDMACC, l’IPE s’encarrega del disseny, implementació i seguiment de les següents mesures d’adaptació: estassada de matollars a l’Aragó i la Rioja, la gestió forestal i introducció de ramaderia extensiva a l’Aragó, i el recolzament al seguiment dels efectes de la implantació de noves vinyes en alçada a la Rioja. A més a més, l’IPE és l’encarregat de la creació dels comitès regionals de l’Aragó i la Rioja, i de les tasques d’escalat de models i anàlisi de canvis del paisatge. Per últim, l’IPE dona suport a la redacció de la Guia amb propostes d’Adaptació al Canvi Climàtic per a les zones de muntanya mitjana.

Membres de l'equip

IPE_EstelaNadal

Estela Nadal Romero

Científic titular

IPE_SergioVicente

Teodoro Lasanta Martínez

Professor d’investigació
IPE_JavierZabalza

Javier Zabalza Martínez

Tècnic contractat
IPE_SergioVicente

Sergio Vicente Serrano

Científic titular

IPE_YolandaPueyo

Yolanda Pueyo

Científic titular
IPE_NachoLopez

Juan Ignacio López Moreno

Científic titular

Pedro Sánchez Navarrete

Tècnic de camp i laboratori

Trinidad Bernal Barranco

Administració i gestió de projectes

Mariola Cervera Aparicio

Administració i gestió de projectes