Networking: Life polyfarming

L’objectiu de LIFE Polyfarming és demostrar l’interès d’un nou sistema de gestió plurifuncional agro-silvo-pastoral integrat com alternativa de gestió rentable per a lluitar contra el problema de l’abandó de l’agricultura en zones de muntanya mediterrània i les conseqüències ambientals (degradació del sòl, vulnerabilitat al canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat) i socio-econòmics (desequilibris territorials, pèrdua de capacitat productiva del territori) que aquest abandó està produint.

El projecte es concreta en la posada en marxa d’una finca pilot on es posarà en pràctica a escala real el sistema agro-silvo-pastoral proposat. Aquesta posada en pràctica a escala real amb un disseny pensat per a facilitar la demostració de les tècniques aplicades és fonamental per a poder arribar als col·lectius que garanteixen la seva replicabilitat en el territori. Per a facilitar aquesta replicabilitat s’adequarà també un espai per a la realització de cursos pràctics sobre el terreny, la realització d’assessoraments i la realització d’una guia i vídeo per a demostrar l’aplicació pràctica del Polyfarming.

La col·laboració entre els projectes LIFE MIDMACC i LIFE Polyfarming es basa en l’aprofitament del bagatge de coneixements i metodologia de Polyfarming a la recuperació i gestió de pastures a les zones forestals pilot de LIFE MIDMACC on aquestes pràctiques puguin ser aplicades. Alhora, LIFE MIDMACC pot ser un bon espai de replicabilitat per moltes de les mesures assajades a LIFE Polyfarming.

Coordinador: CREAF