Documents

Aquest manual és el resultat d'un procés d'anàlisi crítica per part dels agents del projecte LIFE MIDMACC implicats en cadascuna de les accions del projecte. A partir de la identificació dels èxits i errors en el disseny i desenvolupament dels 3 tipus d'experiència pilot, s'han pogut seleccionar els elements clau i factors que han determinat la consecució dels resultats esperats en les experiències d'adaptació pilot a mitja muntanya
Aquesta guia recull els principals resultats i conclusions del projecte LIFE MIDMACC. La guia resumeix, en primer lloc, l’anàlisi de riscos de la muntanya mitjana mediterrània als impactes del canvi climàtic; tot seguit, s’hi descriu la metodologia emprada, els resultats, l’escalat de conca i les recomanacions a partir del desplegament de les mesures en els tres territoris. Finalment, es proposen d’altres mesures d’adaptació per a la muntanya mitjana mediterrània a partir del treball realitzat amb els actors del territori.