Entregable 27: Informe de resultats del tercer any de seguiment de l’estassada de matollar (acció C1)

Aquest lliurable presenta els resultats obtinguts del seguiment de les experiències pilot d’estassada de matollar durant el tercer any de seguiment (2023). Les experiències pilot es van implementar a la fi de 2019 i principis de 2020, l’establiment de les variables inicials de seguiment es va realitzar en 2020, i s’han realitzat tres campanyes de seguiment al 2021-22-23 una vegada que el bestiar va haver pasturat les parcel·les.

Seguint el protocol de seguiment desenvolupat en el Lliurable 8 (Nadal-Romero et al., 2020b), aquest document recull els resultats obtinguts en les experiències pilot de gestió d’estassada de matoll i la introducció de ramaderia extensiva a Aragó (La Garcipollera) i La Rioja (Sant Román i Ajamil).

El primer capítol és una breu introducció al lliurable, amb una breu descripció de les experiències pilot i els principals objectius . Al segon capítol es resumeix el protocol de seguiment, per a tenir una visió ràpida de les variables monitoritzades. Els capítols tercer, quart i cinquè detallen els resultats de la tercera campanya de seguiment, en tots dos llocs d’Aragó i La Rioja. L’últim capítol resumeix les conclusions de la tercera campanya de seguiment.