Activitats del projecte

Descobreix les activitats realitzades al projecte LIFE MIDMACC

Aquest document va ser elaborat pels representants de 9 projectes LIFE (LIFE PASTORALP, LIFE AGRICOLTURE, LIFE GRACE, LIFE IMAGINE, LIFE MIDMACC, LIFE REGENERATE, LIFE SHEPFORBIO, LIFE XEROGRAZING, LIFE CLIMAMED) i 1 projecte no LIFE ( SUSALPS ) que van ser convidats a unir-se a un taller pràctic realitzat durant la conferència final del projecte LIFE PASTORALP. Tots aquests projectes tracten sobre sistemes pastorals i reptes globals que representen diferents entorns que van des dels Alps fins a les muntanyes mediterrànies.
Els socis de vuit projectes LIFE en curs ens hem reunit per a compartir experiències sobre el terreny i proporcionar recomanacions polítiques per a promoure una veritable Gestió Forestal Sostenible, com a pràctica per a millorar la salut i la resiliència dels boscos mediterranis, per a la prestació a llarg termini de serveis ecosistèmics i valor econòmic en les zones rurals. Les recomanacions polístiques es van recollir en un Policy paper que va ser presentat a Brussel·les el 31 de maig de 2022, com a part de la EUGreenWeek, a la qual van participar les direccions generals de Clima i del Medi ambient de la Unió Europea.