Esdeveniment EUGreenWeek 2023: Comunitats forestals, entitats de custòdia del territori resilients

El divendres passat, 9 de juny, vam participar a Almeria a l’esdeveniment “Forest Communities, Resilient Land Stewardship Entities” de la EUGreenWeek 2023. La conferència, organitzada per l’Associació de Propietaris Forestals d’Andalusia Oriental FORET i amb el suport de Cajamar, es va desenvolupar al llarg del matí a la Casa de les Papallones d’Almeria i es va retransmetre en directe a través de la Plataforma Terra de Cajamar. A la jornada van assistir prop de 40 persones, en presencial i en línia.

El seminari va abordar la situació complexa dels nostres boscos i muntanyes, amb l’objectiu d’adaptar-nos als canvis que ja s’estan produint i poder posar en marxa accions que faci més resilient el nostre patrimoni natural. És difícil sintetitzar la informació tan valuosa donada pels ponents, però destaquem aquí alguns dels missatges:

La jornada va ser inaugurada per Manuel de la Torre França, Delegat Territorial a Almeria de la Conselleria de Sostenibilitat, Medi Ambient i Economia Blava, que va recordar les múltiples funcions i serveis que generen les nostres muntanyes i la importància de gestionar-los i mantenir-los.

Juan Francisco Domínguez Hernández, de l’Àrea de Desenvolupament Sostenible de Grup Cajamar, va presentar El Bosc Cajamar, un projecte ambiciós de restauració forestal en una propietat del Grup Cajamar en la Serra de Vélez.

Marián Núñez Robles, presidenta de l’Associació de Propietaris Forestals d’Andalusia Oriental per al desenvolupament sostenible i conservació de la biodiversitat (FORET), va presentar dades contundents de la situació del sector forestal a Espanya: 55% del territori espanyol és superfície forestal (la mitjana europea és el 33%), és el segon país d’Europa amb major superfície forestal mitjana, les tendències fins a 2050 preveuen continuar augmentant aquesta superfície. En 2005, la superfície arbrada va superar a la superfície conreada. Espanya és el país amb major biodiversitat d’Europa, amb 118 LICs. El 28% de la superfície forestal a Espanya és pública, el 72% restant està en mans privades. Marian també va nomenar els problemes del sector: 1) Falta de rendibilitat, 2) Falta de cohesió, 3) Inversió desigual en funció de l’administració competent. I les possibles solucions: 1) Suport decidit del sector financer i de l’administració, 2) full de ruta clar per part de l’administració per a incorporar el valor de les muntanyes en les polítiques públiques, 3) crear els instruments legals necessaris que permetin la retribució per generar beneficis ambientals, 4) fomentar les associacions de propietaris i les entitats de custòdia.

Óscar Prada Campaña, de la Plataforma de Custòdia del Territori de la Fundació Biodiversitat del MITECO, ens va presentar diversos casos d’èxit d’acords de custòdia, com la marca de garantia Pro-diversitat, que va solucionar un conflicte social, econòmic i ambiental en la Serralada Cantàbrica; o com el projecte Trencalòs, que va implicar l’acord de 10 ramaders i la creació d’una marca de qualitat per a poder promocionar el producte de forma diferenciada. La Plataforma té en l’actualitat 3.100 acords, en la qual participen 218 entitats (30 ajuntaments, 36 fundacions i 146 associacions) i gestionen 578.000 ha (dades de 2019). El 73% d’aquests acords són amb propietaris privats i el 50% estan en Xarxa Natura 2000.

La nostra contribució a l’esdeveniment va ser la ponència de Diana Pascual Sánchez, coordinadora de LIFE MIDMACC, que va parlar de resiliència forestal i de com podem gestionar els boscos per a recuperar la seva funcionalitat enfront del canvi climàtic. A través d’exemples de gestió forestal adaptativa en diferents tipologies de masses forestal i del seguiment de diverses variables ecològiques al llarg del temps, es va il·lustrar com gestionar és la clau per a millorar la resiliència del bosc davant esdeveniments de sequera o davant el risc d’incendi. També es va parlar de la importància de gestionar a nivell de paisatge, recuperant usos i cobertes del sòl i recuperant el paisatge en mosaic. Per a això, es van fer diverses propostes per a recuperar l’activitat primària de la mitja muntanya, modelador clau en la recuperació del paisatge en mosaic.

A continuació, es va dur a terme una taula rodona moderada per Marian Nuñez i en la qual van participar tots els ponents juntament amb Esther Pérez Salmerón (Àrea de Desenvolupament Sostenible de Grup Cajamar), Francisco Carreño Sandoval (president de COSE i de PEFC Espanya) i Jaime Lara (Associació Forestal Andalusa). D’aquesta taula rodona van sorgir múltiples idees i possibilitats per a posar en valor el paper dels boscos i els serveis ecosistèmics que proveeixen. Resumir les conclusions és complex, però us convidem que vegeu l’enregistrament en:

https://www.plataformatierra.es/formacion/comunidades-forestales-resilientes-entidades-de-custodia-de-territorio/