Networking: LIFE RESILIENT FOREST

El projecte LIFE RESILIENT FORESTS tracta de millorar la resistència dels boscos al canvi climàtic, la resistència als incendis forestals, la degradació del medi ambient i altres alteracions causades pel clima. L’objectiu principal és el desenvolupament d’un concepte de gestió forestal a escala de conca que pugui ser aplicat al llarg d’Europa.

L’objectiu principal del projecte és la demostració i replicació d’un enfocament de gestió forestal innovador a escala de conca que: 1) incrementi la resiliència de bosc davant del canvi climàtic, 2) incrementi el recurs hídric, 3) incrementi la producció de bio- energia, 4) incrementi la provisió d’oportunitats econòmiques a les zones rurals, i 5) redueixi el risc d’incendi.

La col·laboració entre els projectes LIFE MIDMACC i LIFE RESILIENT FOREST es basa en la possibilitat d’aplicar el model de LIFE RESILIENT FOREST a les parcel·les experimentals de l’LIFE MIDMACC i de validar el model amb les dades mesurades a la xarxa de seguiment de les parcel·les. A més, LIFE RESILIENT FOREST proposa utilitzar el seu model en el procés d’escalat de LIFE MIDMACC per veure com dissenyaria el paisatge en mosaic amb el seu procés d’optimització. També es considera interessant utilitzar el model LIFE RESILIENT FOREST per fer una avaluació econòmica i ambiental de les proves i actuacions proposades en LIFE MIDMACC.

Coordinador: Universitat Politècnica de València