Participants: CTP - OPCC Comunitat de Treball dels Pirineus

La Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP) és un Consorci Públic dedicat a la cooperació transfronterera creat en 1983 i format pels 7 territoris de la cadena muntanyenca dels Pirineus d’Espanya, França i Andorra. La CTP va posar en marxa en 2010 l’Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic (OPCC) amb l’objectiu d’estudiar i comprendre millor les amenaces i problemes que el canvi climàtic està produint als Pirineus. L’objectiu final és reduir la vulnerabilitat dels sistemes naturals i humans als impactes d’aquests canvis i fer costat als territoris en la definició d’estratègies d’adaptació a través de la transferència de coneixements dins un marc participatiu i transversal. Els principals eixos de treball de la CTP (OPCC) són la variabilitat climàtica (tendències i projeccions), els recursos hídrics, la biodiversitat (flora i fauna), els boscos, els riscos naturals, els ecosistemes sensibles de muntanya, el sector energètic, el turisme, la salut humana, i de manera transversal l’adaptació.

La CTP s’encarrega de la transferibilitat i replicabilitat dels resultats i metodologies del projecte. El pla de transferibilitat es dissenyarà estratègicament per a multiplicar l’impacte de les activitats de replicabilidad identificant el potencial d’ús, la facilitat de transferència, els canals i fòrums clau i els recursos per a donar suport a la transferència. Es realitzaran activitats de replicabilidad en altres tres zones de mitja muntanya d’Europa a fi d’assegurar la replicabilidad dels resultats del projecte en zones similars.

Membres de l'equip

CTP_Concepcion_Baraja

Eva García Balaguer

Coordinadora del Observatori Pirinenc
de Canvi Climàtic (OPCC)

CTP_JeanLois

Jean-Louis Valls

Director de la Comunitat
de Treball dels Pirineus (CTP)