Participants: OCCC Oficina Catalana del Canvi Climàtic

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic és l’òrgan tècnic del Govern de la Generalitat de Catalunya encarregat d’impulsar a Catalunya l’establiment d’estratègies, plans i projectes en matèria de canvi climàtic. L’OCCC ha estat responsable de l’elaboració de l’Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC 2013-2020) i ha participat activament en la redacció de la Llei catalana de canvi climàtic.
Al projecte LIFE MIDMACC, l’OCCC coordina la implementació de l’acció C.5 “Desenvolupament de directrius integrades en adaptació al canvi climàtic a partir de l’avaluació de les vulnerabilitats, les experiències pilot i l’anàlisi de viabilitat”. L’objectiu és desenvolupar directrius que integrin tota la informació recollida al llarg del projecte en un document estructurat i complet, que proporcioni alternatives socioeconòmiques rellevants per a les zones de muntanya mitjana per afrontar els impactes del canvi climàtic, i augmenti la resiliència dels sectors forestal i agrícola.

Membres de l'equip

OCCC_SalvadorSemitier

Salvador Samitier i Martí

Cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
OCCC_GabrielBorras

Gabriel Borràs Calvo

Responsable de l’Àrea d’Adaptació.
OCCC_GemmaCanto

Gemma Cantos Font

Tècnica de l’Àrea d’Adaptació.
OCCC_Conrad

Conrad Quintana

Tècnic Superior gestió administrativa i financera.