Participants: UR Universitat de la Rioja

La Universitat de la Rioja és una universitat pública creada el 1992 amb l’objectiu de promoure la formació superior, la investigació i la innovació a la Rioja. Al llarg d’aquests 28 anys ha format més de 20,000 professionals de diferents àmbits de coneixement. En l’actualitat imparteix 19 titulacions de grau, 13 de Màster i 13 programes de doctorat. Compta amb 5,700 estudiants, 60 grups de recerca, 11 departaments, 4 Facultats i dues Escoles universitàries. El Grup de recerca EUSOT (Erosió, Usos de sòl i ordenació del Territori) és un grup de recerca consolidat de la Universitat de la Rioja. Va ser creat el 2006, està compost per professors i investigadors de les àrees de Geografia. Les seves línies de recerca estan relacionades amb l’estudi de les conseqüències ambientals, especialment hidrològiques, geomorfològiques i edafològiques, que ocasionen la gestió i usos del sòl.
Al projecte LIFE MIDMACC, la UR dóna suport a l’IPE en el disseny, implementació i seguiment de les mesures d’adaptació d’estassada de matollar a la Rioja. Així mateix, s’encarrega de seguiment de les mesures de conversió de matollar en vinya a La Rioja i dóna suport a l’IRTA en el disseny i implementació d’aquestes mesures. A més d’aquestes accions principals, col·labora en altres accions del projecte.

Membres de l'equip

Noemi Lana

Noemí Lana-Renault Monreal

Professora Contractada Doctora

Purificación Ruiz Flaño

Professora Titular de la Universitat