Networking: LIFE SHARA

El projecte LIFE SHARA “Sensibilització i coneixement per a l’adaptació al canvi climàtic” té com a objectiu col·laborar en la construcció d’una societat millor adaptada al canvi climàtic, cooperant amb tots els actors implicats, generant coneixement i augmentant la sensibilització social.

El projecte LIFE SHARA reforça i dóna continuïtat als plans i iniciatives ja existents sobre adaptació al canvi climàtic. D’aquesta manera, s’emmarca en el Tercer Programa de Treball (2014-2020) del Pla Nacional d’Adaptació (aprovat el 2006) i contribueix a l’Estratègia Nacional Portuguesa per a l’Adaptació als Canvis Climàtics (adoptada el 2015). A més, donarà un gran impuls a la plataforma AdapteCCa, llançada l’any 2013 com a eina d’intercanvi i consulta d’informació sobre adaptació al canvi climàtic a Espanya.

La col·laboració entre els projectes LIFE MIDMACC i LIFE SHARA s’ha plantejat ja des de la formulació de la proposta. LIFE MIDMACC nodrirà d’informació la plataforma AdapteCCa i, alhora, aquesta plataforma facilitarà la transferibilitat dels resultats i avenços del projecte.

Coordinador: Fundación biodiversidad (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)