Networking: LIFE WATER COOL

El projecte LIFE WATERCOOL té com a objectiu desenvolupar i provar solucions innovadores per fer front a les altes temperatures, tant en exteriors com en interiors, i amb vessament temporal d’aigua i situacions de sequera en un entorn urbà subjecte al canvi climàtic. La xarxa d’aigua urbana actuarà com l’estructura bàsica per al desenvolupament de solucions verdes urbanes i mesures de refredament per adaptar-se als efectes del canvi climàtic, maximitzant la sostenibilitat de la ciutat i el benestar dels ciutadans.

Els objectius específics de LIFE WATERCOOL inclouen: 1) desenvolupar un sistema de gestió de l’aigua basat en la xarxa per suavitzar l’impacte dels efectes extrems relacionats amb l’aigua vinculats al canvi climàtic; 2) millorar el clima urbà a l’àrea de demostració (disminuint la temperatura a 3-5 ° C i generant 28 ° C d’aire fred) mitjançant la implementació de mesures d’adaptació al canvi climàtic en espais urbans; 3) desenvolupar noves eines per a la gestió col·laborativa d’organismes públics i privats; 4) involucrar noves ciutats i ciutadans en la replicació per augmentar el nivell de compromís i participació en la gestió sostenible dels recursos; i 5) crear un marc que integri totes les parts interessades perquè els problemes es puguin resoldre de manera activa i col·laborativa.

La col·laboració entre els projectes LIFE MIDMACC i LIFE WATER COOL es basa en que els dos projectes es complementen entre el món rural i el món urbà i els vincles entre ells. LIFE WATER COOL podrà incloure notícies i resultats de LIFE MIDMACC en l’aplicació ciutadana que estan desenvolupant.

Coordinador: Empresa Metropolitana de Proveïment i Sanejament d’Aigües de Sevilla