Vídeo LIFE MIDMACC: Gestió adaptativa de pastures i boscos de muntanya i mitja muntanya.

Aquest vídeo presenta les pràctiques de gestió de pastures i boscos implementades en el projecte LIFE MIDMACC per a promoure la transferibilitat i replicabilidad de les accions. Es mostren les experiències pilot i es presenta la xarxa de seguiment, com per exemple el seguiment del contingut en aigua de la vegetació com a indicador de risc d’incendi. Els primers resultats de les experiències pilot mostren que la gestió forestal ajuda a reduir el risc d’incendis, a generar més aigua en els rius i a afavorir la biodiversitat. El vídeo inclou experiències relatades per ramaders, investigadors de Grècia i socis de LIFE MIDMACC sobre les vulnerabilitats i oportunitats d’aquestes pràctiques en les zones de muntanya. Aquestes pràctiques són clau per als països mediterranis, no sols per a Espanya sinó també per a Itàlia, Grècia, Turquia, França, per a trobar solucions per a la població rural.

Aquest vídeo ha estat desenvolupat per l’Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic de la Comunitat de Treballs dels Pirineus, a càrrec de la transferibilitat i replicabilidad dels resultats de LIFE MIDMACC.