Vídeo LIFE MIDMACC: Escalat de les mesures d’adaptació al canvi climàtic mitjançant un model de simulació eco-hidrològica (RHESSys)

Aquest vídeo mostra el treball desenvolupat en el projecte MIDMACC per a escalar a nivell de conca hidrogràfica les pràctiques implementades en les experiències pilot, amb un enfocament en la replicabilidad i transferibilitat d’aquestes accions. Apliquem models climàtics futurs en el model eco-hidrològic per a avaluar com reaccionen la vegetació i el cabal a aquests canvis en la precipitació i la temperatura. També introduïm canvis en l’ús del sòl i la vegetació, en particular l’estassada de matollar i la gestió forestal. Aquest model ens permet concloure que hi haurà cabals més alts a l’hivern, però també períodes d’estiatge més severs a l’estiu. Tenint en compte les projeccions climàtiques i la gestió forestal proposada als Pirineus, les masses forestals serien més resilients al canvi climàtic i mantindríem millors els cabals a les conques hidrogràfiques

Aquest vídeo ha estat desenvolupat per l’Observatori Pirinenc de Canvi Climàtic de la Comunitat de Treballs dels Pirineus, a càrrec de la transferibilitat i replicabilidad dels resultats de LIFE MIDMACC.