4a reunió del Grup de Treball Supra-Regional

El passat 30 de maig de 2023 es va celebrar la quarta reunió del Grup de Treball Supra-Regional a Saragossa amb 8 representants de tots tres territoris participants al projecte: Catalunya, Aragó i la Rioja.

La sessió es va dividir en dues parts, després de la presentació inicial dels participants. La primera part va incloure la presentació de les llissons apresses i de les recomanacions per la replicabilitat, elaborades pel projecte. Els participants van poder contribuir i validar aquesta llista, agrupant, reduint i proposant un llistat final de 10 recomanacions per cada fase del projecte: preparació, implementació, seguiment i comunicació /transferibilitat. La segona part va incloure la presentació del primer esborrany del Manual de Llisons Apresses, per poder debatre amb els assistents els objectius del document, el format o la manera de difondre i actualitzar el document.