Documents

Tres reportatges televisius han explicat les particularitats de les vinyes del Celler Llivins en una zona d'alta muntanya de la província de Girona. En aquest àmbit es desenvolupa una de les experiències pilot del projecte LIFE MIDMACC, sota la coordinació del Celler Llivins. Aquí podràs conèixer una mica més sobre aquest celler i les experiències pilot del LIFE MIDMACC.
Aquest entregable ofereix una descripció detallada de les tasques i la xarxa de seguiment desenvolupades per avaluar i comparar l'evolució de les experiències pilot en comparació amb les condicions inicials, amb les parcel·les control i amb les experiències en altres regions del projecte. Aquest protocol de seguiment es desenvolupa per a una de les pràctiques de gestió del paisatge considerades en aquest projecte, és a dir, la promoció de l'agricultura de muntanya a través de la vinya, tant per la conversió dels matollars en vinyes com per l'adaptació de les pràctiques agrícoles a les condicions de canvi climàtic en les vinyes establertes des de fa molt temps