Document de resultats de la segona reunió del Grup de Treball Supra-Regional

El passat 25 de febrer de 2021 es va celebrar de manera virtual la segona reunió del Grup de Treball amb 10 representants de tots tres territoris participants al projecte: Catalunya, Aragó i la Rioja.

La sessió es va dividir en tres part. La primera part va començar amb la presentació dels participants, així com amb la presentació dels resultats del projecte al llarg de 2020 i dels objectius de la sessió. A la segona part es van presentar els principals resultats de les tres reunions inicials dels Comitès Regionals, celebrades al final de 2020. Els resultats es van resumir en 45 mesures d’adaptació a les zones de mitja muntanya, 15 per sector (agricultura i ramaderia, boscos i fixació de la població). Es va demanar als actors que seleccionessin les cinc mesures més prioritàries per sector. El bloc final constava de dues parts: una primera part on la Núria Pou (CTFC) va fer una presentació de l’Informe sobre l’estat de la natura a Catalunya 2020. I una segona part on els actors van reflexionar sobre tres qüestions relacionades amb la presentació responent a la pregunta de com LIFE MIDMACC pot influir en l’adopció d’accions d’adaptació a les polítiques públiques de les zones de mitja muntanya.