Document de resultats del Primer Seminari de Transferibilitat i Replicabilitat

El 7 de juny de 2021 es va celebrar de manera virtual el «Seminari Europeu sobre Gestió del Paisatge i Canvi Climàtic», el primer seminari de Transferibilitat i Replicabilitat del projecte LIFE MIDMACC amb més de 70 participants.

Aquest document resumeix els objectius, les presentacions i les conclusions del seminari.