Entregable 14: Informe amb els resultats del primer any de seguiment de la gestió forestal adaptativa (acció C2)

Aquest lliurable presenta els resultats obtinguts del seguiment de les experiències pilot de gestió forestal adaptativa durant el primer any de monitoratge. Les experiències pilot es van implementar a finals de 2019 i principis de 2020, l’establiment de les variables inicials de seguiment es va realitzar en 2020 i la primera campanya de seguiment s’ha realitzat en 2021, entre maig i novembre de 2021.

Seguint el protocol de seguiment desenvolupat al lliurable 9 (Pascual et al., 2020b), aquest document recull els primers resultats obtinguts en les experiències pilot de gestió forestal per a la prevenció del risc d’incendi i manteniment amb ramaderia extensiva a l’Aragó i Catalunya.

El primer capítol és una breu introducció al lliurable, amb una breu descripció de les experiències pilot i els principals objectius del document. El segon capítol resumeix el protocol de seguiment, per a tenir una visió ràpida de les variables monitoritzades. Els capítols tercer, quart i cinquè detallen els resultats de les primeres campanyes de seguiment a l’Aragó i Catalunya. L’últim capítol resumeix els principals resultats trobats a la primera campanya de seguiment.