Entregable 15: Informe amb els resultats del primer any de seguiment de les vinyes (Acció C3)

Aquest lliurable presenta els resultats obtinguts del seguiment de les experiències pilot de vinya durant el primer any de seguiment (2021). Les experiències pilot es van implementar a finals de 2019 i principis de 2020 a Catalunya i La Rioja. L’establiment de les variables de seguiment es va realitzar a mitjans de 2020, la primera campanya de seguiment s’ha realitzat a l’octubre de 2020 i la segona campanya al juliol de 2021. Seguint el protocol de seguiment explicat al lliurable 10 (Aranda et al. 2020), aquest document presenta els primers resultats obtinguts a les experiències pilot en vinyes de La Rioja i Catalunya.

El primer capítol és una breu introducció al lliurable, amb una breu descripció de les experiències pilot i els principals objectius . El segon capítol resumeix el protocol de seguiment, per a tenir una visió ràpida de les variables de monitoratge a Catalunya i La Rioja. Els capítols tercer i quart detallen els resultats preliminars del primer any de les variables mesurades a Catalunya i La Rioja. L’últim capítol resumeix els principals resultats trobats en la primera campanya de seguiment.