1a reunió del Comitè d’actors a Catalunya

El passat 29 de novembre de 2019, a la Casa de Cultura de Girona s’hi va celebrar la 1a reunió del Comitè d’Actors del projecte a Catalunya. Hi van participar 25 persones provinents de 22 entitats i institucions diferents. A la jornada, a més de conèixer el projecte, els participants van poder aportar millores a la proposta i identificar barreres per l’aplicació del projecte al territori, a partir de taules de treball centrades en les dues accions que es duran a terme a Catalunya: (1) la gestió forestal amb ramaderia extensiva i (2) l’optimització de la vinya.