Entregable 5. Implementació de les experiències pilot en gestió forestal

Aquest document proporciona una descripció de detall d’una de les mesures d’adaptació al canvi climàtic aplicades al projecte: la gestió forestal per a la prevenció d’incendis i el seu manteniment amb ramaderia extensiva. Aquestes mesures, dissenyades i desplegades conjuntament amb els actors locals del territori, es van implementar a finals del 2019 i començaments del 2020 a l’Aragó i a Catalunya.

La primera part del document és una breu introducció a l’entregable. La segona part descriu l’activitat de gestió forestal a l’Aragó, amb una breu descripció de l’experiència pilot proposada en el projecte i una descripció detallada de l’experiència pilot implementada. Aquesta part també inclou un petit resum del seguiment de les experiències de gestió forestal a l’Aragó. La tercera part reprodueix la mateixa informació de les parcel·les d’experiències de gestió forestal a Catalunya. Finalment, la quarta part resumeix totes les activitats d’implementació relacionades amb les experiències pilot de gestió forestal.

Aquest document presenta totes les activitats realitzades de cara ala implementació de l’acció C2, una de les accions demostratives cabdals en el projecte LIFE MIDMACC. Aquest document es va actualitzar al desembre de 2021.