Entregable 6. Implementació de les experiències pilot d’estassada de matollar

Aquest entregable explica la implementació de les experiències pilot d’estassada de matollar amb introducció de ramaderia extensiva a La Rioja i Aragó. La primera part és una breu introducció al document. La segona part descriu l’activitat d’estassada del matollar a La Rioja, amb una breu descripció de l’experiència pilot a la proposta i la descripció detallada de l’experiència pilot implementada. La tercera part presenta un petit resum del seguiment i experimentació a les parcel·les d’estassada de matollar a La Rioja. La quarta i cinquena part presenten la mateixa informació de les parcel·les d’estassada de matollar a l’Aragó. Finalment, la sisena part resumeix totes les activitats d’implementació relacionades amb les experiències pilot d’estassada de matollar i introducció de la ramaderia extensiva. Aquest document presenta les activitats realitzades per implementar l’acció C1, fonamental en el projecte LIFE MIDMACC.