2a reunió del comitè d’actors del projecte a la Rioja

El passat 20 de novembre de 2020, a través de canals telemàtics, es va celebrar la 2a reunió del Comitè d’Actors del projecte a la Rioja. Hi van participar-hi una 20ena d’assistents de diferents entitats i institucions. La jornada va tenir tres parts principals: una presentació dels avenços del projecte en el seu primer any, una actualització coneixements de les darreres projeccions de canvi climàtic regionalitzades per la Rioja (plataforma AdapteCCa.es) i una part final, dedicada al treball sobre una recopilació de mesures d’adaptació existents al territori i al suggeriment de noves mesures en els àmbits de l’agricultura/ramaderia, la gestió forestal i la fixació de població al territori.