Estudis complementaris a l’avaluació socioeconòmica de mesures d’adaptació a zones de muntanya mitjana (Entregable 21)

L’avaluació socioeconòmica de les mesures d’adaptació a zones de muntanya mitjana, inclosa a l’entregable 21, es complementa amb els tres document següents:

  1. L’anàlisi socioeconòmica de les explotacions ramaderes extensives: Aquest informe analitza els costos i ingressos econòmics més importants de les quatre explotacions ramaderes extensives que participen en el projecte LIFE MIDMACC, representant, al mateix temps, la situació socioeconòmica de cadascuna d’elles. L’anàlisi es va elaborar mitjançant la recopilació de dades econòmiques a través de protocols i gràcies a entrevistes semiestructuradas amb els propis ramaders. En els resultats es pot apreciar que el maneig dels animals varia segons la zona, els animals i el nombre de treballadors. Concretament, els animals pasturen durant gran part del temps, però sempre hi ha una mínima necessitat de suplementació. A més, és important destacar que el cost més quantiós és el de l’alimentació, que representa el 47%, el 61% i el 58% del total dels costos per UGM en els perfils analitzats.
  2. L’anàlisi dels costos econòmics de dues de les mesures d’adaptació: Aquest informe estima i analitza els costos econòmics de dues de les mesures d’adaptació al canvi climàtic dutes a terme en les experiències pilot del projecte LIFE MIDMACC: la recuperació de pastures a través del desbrossament de matoll i introducció de la ramaderia extensiva i la gestió forestal per a la prevenció del risc d’incendi i manteniment amb ramaderia extensiva. L’anàlisi i l’estimació es va elaborar a través de la recopilació de dades econòmiques mitjançant protocols, la cerca de tarifes d’empreses públiques i privades, i la realització d’entrevistes amb professionals especialitzats en activitats forestals. A més, com a font principal per a l’anàlisi dels costos-beneficis de la primera de les mesures, es va prendre com a referència un estudi econòmic sobre el «Pla d’estassades de matollar» aplicat pel Govern de La Rioja.
  3. L’anàlisi dels costos econòmics de les mesures d’adaptació en vinyes: Els costos inicials de plantar una vinya de muntanya són molt elevats degut a diferents factors que varien segons la zona, i és necessari un entorn i uns serveis que sostinguin el conreu. Els costos de les experiències pilot amb les cobertes vegetals són menors dels que comporten els sistemes convencionals; es posen sobre la taula les dues conduccions principals i es qüestiona que l’emparrat sigui més viable econòmicament que el vas. Els pendents, si són molt pronunciats, es gestionen en terrasses, com en el cas d’estudi, i la producció s’encareix a causa de la verema manual. Els costos de les pràctiques es recullen en aquest subapartat i s’estableixen comparacions creuades. Alhora, també es mostren les dificultats amb què topen els viticultors de muntanya, i quines són les solucions i les despeses financeres en cada cas.