Entregable 4: Pla de comunicació i difusió del projecte LIFE MIDMACC

Aquest document reflecteix el Pla de Comunicació i Difusió del projecte LIFE MIDMACC i exposa l’estratègia general de comunicació i difusió del projecte. Els objectius generals del Pla són:

• difondre eficaçment els objectius i els resultats del projecte,

• establir eines eficients per a la comunicació amb els diferents actors interessats (comunitats científiques, professionals, autoritats públiques,  públic general, etc.),

• explotar sinergies amb altres projectes i col·laboracions.

El present document actua com a full de ruta general per a totes les activitats de comunicació i difusió relacionades amb LIFE MIDMACC. Presenta l’estratègia de comunicació i difusió general; analitza els grups d’audiència objectiu del projecte; presenta un conjunt de missatges bàsics de comunicació; analitza els recursos de comunicació disponibles pel projecte; descriu els canals de comunicació i materials de difusió produïts pel projecte; enumera oportunitats de difusió externes i estableix objectius d’avaluació per a la vida del projecte.