Mesures d’adaptació: Assajos amb vinya a Catalunya

Un dels objectius principals del projecte LIFE MIDMACC és la implementació i el seguiment de diferents mesures de gestió del paisatge que millorin l’adaptació al canvi climàtic i el desenvolupament socioeconòmic de la muntanya mitjana de la Rioja, l’Aragó i Catalunya. Una d’aquestes mesures d’adaptació es basa en l’ús de diferents pràctiques agronòmiques com les cobertes vegetals, la gestió dels pendents (terrasses o costers) o els sistemes de conducció, mantenint un alt nivell de competitivitat i qualitat. A Catalunya, aquesta experiència pilot es duu a terme en tres vinyes pertanyents als cellers Espelt (Roses, Alt Empordà), Celler Cooperatiu d’Espolla (Espolla, alt Empordà) i Llivins (Llívia, Cerdanya).

Les parcel·les de l’Espolla estaran entre 100 i 120m s.n.m., i els de Roses (150-170m s.n.m.). Espolla es troba al massís de l’Albera, al Pirineu oriental, molt a prop de la costa però a 13 km del mar, mentre que les parcel·les de Roses, encara que a una altitud lleugerament superior, es troben a menys d’un quilòmetre del mar, de manera que reben plenament la seva influència. A Espolla, les cobertes vegetals s’han introduït recentment (2019) o s’introduiran en el projecte (2020), en contrast amb la tradicional eliminació mecànica o amb herbicida de la vegetació arvense. Les parcel·les de Roses presenten una gestió diferenciada del coster (terrasses vs. coster) i formació (vas vs. espatllera).

Les parcel·les de Llívia, al Pirineu central, es troben en una sola finca, a una altitud molt superior, 1200m s.n.m. Una parcel·la és bastant nova, en una antiga zona de pastura d’eugues (establerta com a vinya el 2013), i una segona parcel·la s’establirà el 2020 en un camp adjacent, actualment conreat.

Combinant totes les parcel·les de Catalunya, s’estudiaran diverses pràctiques agronòmiques com a mesures d’adaptació, juntament amb altres efectes rellevants, com la proximitat al mar. La inclusió de les vinyes d’alta altitud servirà per a dos propòsits: en primer lloc, per mostrar els límits de l’ús de la vinya com a eina adaptatives per a la muntanya mitjana; i segon, per enllaçar amb el resultats d’altres parcel·les del projecte (La Rioja) i fora del projecte (vinyes a la Cerdanya i altres indrets del Pirineu d’altres cellers no inclosos en el projecte).

En aquestes parcel·les, es seguirà el contingut de l’aigua del sòl amb sondes d’humitat col·locades a diferents profunditats, i s’estudiarà l’efecte de les pràctiques agronòmiques i la humitat del sòl a la microbiota. També es realitzaran simulacions de pluges estacionals per estudiar l’erosió del sòl, una de les principals preocupacions dels viticultors a la muntanya mitjana.

Parcel·les experimentals a Espolla
Parcel·les experimentals a Llívia